FTP

File Transfer Protocol - bestanden delen via FTP.

File Transfer Protocol - sharing files using FTP.

Historia niedawnych działań

Ostatnio nic się nie wydarzyło.